logo    
             

 
MAATWERK VAN
DE HOOGSTE PROFESSIONELE KWALITEIT
 
ADVIES OVER
STRATEGIE EN
TRANSFORMATIE

IN DE ZORG

 

   

Als managementadviesbureau richt Beerens & Partners Healthcare Consultants zich uitsluitend op strategie en transformatie in de Nederlandse zorgsector. Wij helpen onze cliënten hun strategieën te bepalen, organisaties te versterken en bedrijfsactiviteiten te verbeteren. BPHC heeft specifieke expertise in strategie, marketing en innovatie, het begeleiden van ziekenhuis- en maatschapsfusies, het uitwerken en implementeren van organisatieconcepten, het verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en het opzetten en/of evalueren van business cases. BPHC dient als ‘katalysator’ voor verandering, en kenmerkt zich door naadloze samenwerking met zowel medisch specialisten als management binnen een ziekenhuis.

In ons werk hanteren wij dezelfde analytische aanpak en hoge standaard van professionaliteit die u wellicht kent van de bekende internationale adviesbureaus. Daar houdt de vergelijking echter op, aangezien wij meer kennis hebben van- en begrip hebben voor de specifieke problemen en cultuur van de Nederlandse zorgsector. Verder zijn wij in staat onze diensten tegen aantrekkelijker voorwaarden aan te bieden.

 

Wij helpen onze cliënten met het bereiken van substantiële en blijvende verbeteringen in hun organisaties. Dit leidt tot duidelijke strategische keuzes en meer slagvaardigheid. En ook tot innovatie, zoals nieuwe diensten, nieuwe methoden van werken en kansrijke samenwerkingsverbanden. Hogere kwaliteit en tegelijkertijd grotere winstgevendheid resulteren zo in meer investeringsruimte om ook in de toekomst zorg aan te kunnen bieden. Winst is in dit verband dus geen doel, maar een middel om duurzaam te investeren in de zorg.

BPHC levert maatwerk en gelooft niet in het invullen van voorgegeven raamwerken waar automatisch het antwoord uitrolt. Cliënten hebben een unieke uitgangspositie wat betreft markt, mensen en aspiraties. Ons advies speelt op deze unieke positie in. Natuurlijk helpen wij onze cliënten bij het implementeren van onze adviezen in de organisatie.

 
BPHC,Joris Beerens,Zorgsector,Ziekenhuizen,Zorginstellingen,Zorgverzekeraars,Strategie,Consultancy,Strategisch advies,Advies,Transformatie,Innovatie,Effectiviteit,Efficiëntie,Slagvaardige organisatie,Cultuur