logo    
             

 
MAATWERK VAN
DE HOOGSTE PROFESSIONELE KWALITEIT
 
ADVIES OVER
STRATEGIE EN
TRANSFORMATIE

IN DE ZORG

 

   

Als managementadviesbureau richt Beerens & Partners Healthcare Consultants zich op strategie en transformatie in de Nederlandse zorgsector. Wij helpen onze cliënten hun strategie te bepalen, organisatie te versterken en bedrijfsactiviteiten te verbeteren. BPHC heeft specifieke expertise in strategie, marketing en innovatie, het begeleiden van ziekenhuis- en maatschapsfusies, het ontwerpen en implementeren van organisatieconcepten, het verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en het opzetten en/of evalueren van business cases. BPHC dient als ‘katalysator’ voor verandering, en kenmerkt zich door naadloze samenwerking met zowel medisch specialisten en andere professionals als bestuurders en management binnen een instelling.

In ons werk hanteren wij dezelfde analytische aanpak en hoge standaard van professionaliteit die u wellicht kent van de bekende internationale adviesbureaus. Daar houdt de vergelijking echter op, aangezien wij meer kennis hebben van- en begrip hebben voor de specifieke problemen en cultuur van de Nederlandse zorgsector. Verder zijn wij in staat onze diensten tegen aantrekkelijker voorwaarden aan te bieden. En wij sturen geen team van junior consultants, wij komen zélf: wij helpen onze cliënten waarde te creëren door de manier waarop wij kijken, denken en overtuigen. Niet door een junior op pad te sturen met een standaard ‘product’ of ‘concept’. Wij verdiepen ons in de organisatie zodat we goed aanvoelen wat speelt en wat nodig is. Cliënten ervaren dat wij ons aan ons woord houden en voor hen klaarstaan, zij kunnen van ons op aan. Daardoor ontstaan vaak langjarige adviesrelaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Wij helpen onze cliënten met het realiseren van substantiële en blijvende verbeteringen in hun organisaties. Dit wordt bereikt door duidelijke strategische keuzes en meer slagvaardigheid. Of door innovaties, zoals nieuwe diensten, nieuwe methoden van werken en kansrijke samenwerkingsverbanden. Hogere kwaliteit en tegelijkertijd grotere winstgevendheid resulteren zo in meer investeringsruimte om ook in de toekomst goede zorg aan te kunnen bieden en een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn voor talentvolle professionals. Winst is in dit verband dus geen doel, maar een middel om duurzaam te investeren in de zorg.

 

BPHC levert maatwerk en gelooft niet in het invullen van voorgegeven raamwerken waar automatisch het antwoord uit moet rollen. Cliënten hebben een unieke uitgangspositie wat betreft markt, mensen en aspiraties. Ons advies speelt op deze unieke positie in. Natuurlijk helpen wij onze cliënten bij het implementeren van onze adviezen in de organisatie.

Onze cliënten zetten consultants terughoudend en weloverwogen in. Daarom komt BPHC niet met een heel team. Wij helpen daarentegen als ‘katalysator’ de cliënt om zélf het probleem creatief en effectief op te lossen. De cliënt blijft eigenaar van het probleem en van het oplossingstraject, wij helpen met expertise, nieuwe inzichten en extra energie en nemen waar nodig een deel van het (analyse-) werk voor onze rekening. Wij zorgen dat het traject ‘op koers’ en ‘op tempo’ blijft. Progressie komt op gang door kleine maar betekenisvolle stapjes (‘small wins’). Vooruitgang inspireert tot meer productiviteit en creativiteit van de organisatie en haar medewerkers. Door blokkades voor progressie op te ruimen ontstaat een positieve spiraal en uiteindelijk duurzame vooruitgang. De organisatie heeft dan geleerd om te innoveren, het probleemoplossend vermogen neemt toe en medewerkers zijn enthousiast – door sneller te leren dan anderen ontstaat blijvend concurrentievoordeel en werkplezier.

Misschien heeft u minder goede ervaringen met adviseurs of adviesbureaus, of gelooft u niet (meer) dat het echt anders kan. Wij gaan de uitdaging graag aan en zijn bereikbaar om nader (en uiteraard vrijblijvend) met u kennis te maken.
 

CONTACT

 
BPHC,Joris Beerens,Zorgsector,Ziekenhuizen,Zorginstellingen,Zorgverzekeraars,Strategie,Consultancy,Strategisch advies,Advies,Transformatie,Innovatie,Effectiviteit,Efficiëntie,Slagvaardige organisatie,Cultuur